• PostNL
  • ExternalStaffingDesk Met ExternalStaffingDesk kunt u een digitaal dossier aanleggen, waardoor u sneller een geschikte opdracht vindt.

Opdracht: Interim Adviseur Arbo

Geplaatst op: 05-09-2017 Duur: 7 Maanden Uren: 32-36 uren per week Tariefindicatie: € 70,00
Startdatum: 05-09-2017 Locatie: Den Haag (AA) Opleidingsniveau: WO

Omschrijving

PostNL is op zoek naar een Interim Adviseur Arbo die projectmatig werkt.

Bedrijfsinformatie
HR Productie is verantwoordelijk voor een professioneel HR beleid binnen Productie, binnen de kaders van PostNL, en nadrukkelijk rekening houdend met de competitieve markt waarin Productie moet opereren.

De afdeling Arbeid & gezondheid, waar de Adviseur Arbo onder valt, is verantwoordelijk voor het verhogen van de gezondheid, welzijn en arbeidsproductiviteit van medewerkers.

Functieomschrijving
De Adviseur Arbo is verantwoordelijk voor verbetering van de veiligheid en gezondheid van arbeidsomstandigheden van medewerkers. De resultaatgebieden zijn;

Implementatieplan:
- vertaalt beleidsdoelstellingen naar concrete doelen voor landelijke- en ketenactiviteiten op het gebied van arbeidsomstandigheden;
- draagt bij aan het jaarplan Arbeid & Gezondheid.

Verbeterde arbeidsomstandigheden:
- signaleert incidenten en doet voorstellen omtrent te nemen preventieve- en verbetermaatregelen;
- bepaalt nut en noodzaak van inzet van specialistische deskundigheid;
- bewaakt de balans tussen eisen die in de wetgeving worden gesteld, het organisatiebelang en de proceskaders;
- bereikt overeenstemming over te nemen acties;
- bewaakt de uitvoering van verbeteracties.

Arbo bewustzijn:
- zorgt dat het management en medewerkers geïnformeerd zijn over wet- en regelgeving omtrent arbeidsomstandigheden;
- bevordert bewustzijn van het werken onder de juiste arbeidsomstandigheden;
- past de juiste communicatiemiddelen toe.

Adviezen over toepassing:
- ondersteunt het management bij de uitvoering van maatregelen van het arbeidsomstandighedenbeleid;
- vertaalt specialistische materie in concrete maatregelen;
- bewaakt dat oplossingen optimaal zijn voor de keten als geheel en niet voor een deel.

Werkplekinrichting:
- coordineert en begeleidt werkplekonderzoeken en werkplek(her)inrichting;
- signaleert de gevolgen voor arbeidsomstandigheden en vindt oplossingen bij knelpunten.

Meerwaarde kwaliteitssysteem arbeidsomstandigheden:
- begeleidt audits en inspectiebezoeken en zorgt mede voor vastlegging resultaten;
- borgt acties digitale RI&E en de uitvoer van activiteiten ten behoeve van de OHSAS certificering;
- initieert inzet en begeleidt externe providers bij vragen op het gebied van o.a. BHV en ergonomie;
- beheert het Arbo-managementsysteem.

Rapportages:
- maakt voortgang inzichtelijk en informeert (interne) klangen hierover;
- analyseert gegevens en adviseert over ontwikkelingen;
- draagt bij aan de sociale rapportage.

Gemiddeld 2 dagen per week in Den Haag. Daarnaast mobiel binnen Nederland. Meest frequente bezoeklocaties: Nieuwegein, Rotterdam, Den Bosch en Amsterdam.

Competenties

Initiatief
Voortgang bewaken
Probleemanalyse
Omgevingsbewustzijn
Organisatiebewustzijn
Optreden
Overtuigingskracht

Werkervaring

HBO/WO-niveau
Arbeid hygiënist of Veiligheidskundige
> 5 jaar op het brede terrein van arbeidsomstandighedenzorg.
Actuele kennis op het gebied van veilig en gezond werken

Verbinden, Realiseren en Conceptueel denken.

Ervaring op het gebied van beleidsontwikkeling en -implementatie op het gebied van arbeidsomstandigheden binnen een grote (productie-)organisatie of als consultant voor uiteenlopende branches.

Ervaring op het gebied van projectmanagement.
Borgen van de bedrijfshulpverlening (BHV)-organisatie binnen PostNL. Het mede ontwikkelen van vragen voor risico- inventarisaties en evaluaties (RI&E’s). Het uitzetten van RI&E’s in bedrijfsonderdelen en het beoordelen van plannen van aanpak. Het bezoeken van sorteercentra en voorbereidingslocaties ten behoeve van arbo-checks en bewonersoverleggen. Het meedenken over de arbo-aspecten ten gevolge van organisatie- en proceswijzigingen. Presentaties in MT’s. Afstemming met medezeggenschap. Analyse van arbeidsongevallen en het formuleren van preventieve gezondheidsmaatregelen.

Vanuit expertise op het gebied van arbeidsomstandigheden beleid
en instrumenten ontwikkelen en implementeren om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren. Daarbij het lijnmanagement zoveel mogelijk zijn eigen verantwoordelijkheid op laten pakken.